Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů na webu https://mariealber.cz (dále jen „webové stránky“) je Milan Fifka, Albeř 144, 378 33 Nová Bystřice, [email protected] (dále jen „provozovatel“).

I. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

Zpracovávány jsou provozovatelem jen ty osobní údaje, které jsou skutečně potřebné k účelu, pro který je od Vás provozovatel získal či k jinému účelu, o němž Vás předem informoval.

II. Za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje jsou provozovatelem zpracovávány pouze v případě kontaktování prostřednictvím telefonu, e-mailu, aby Vám mohl poskytovat služby, které jste si objednali, a aby mohl splnit povinnosti, které ukládají právní předpisy. K takovému zpracovávání je provozovatel oprávněn tehdy, pokud je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jste s provozovatelem uzavřeli nebo chcete uzavřít, nebo pro splnění povinnosti, která se na provozovatele vztahuje.
Vedle toho Vaše osobní údaje může provozovatel zpracovávat tehdy, má-li na jejich zpracování oprávněný zájem. Takto osobní údaje v nezbytném rozsahu provozovatel zpracovává pro účely dokumentace poskytnutých služeb a své hájení a uplatňování práv.

III. Kdo má k osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje zpracovává provozovatel, je však možné, že v některých případech budou Vaše osobní údaje zpracovávat i specializovaní externisté. Provozovatel vybírá vždy pečlivě jen takové zpracovatele osobních údajů, kteří poskytují maximální záruky technologického a organizačního zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. Osobní údaje mohou být také zpracovávány příjemci ze třetích zemí (mimo EU), kteří disponují platným rozhodnutím Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů.

IV. Doba zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, pro který jsou zpracovávány. Tato doba vyplývá z právních předpisů.

V. Zabezpečení osobních údajů

Tyto webové stránky, stejně tak účty u všech zpracovatelů jsou zabezpečeny protokolem HTTPS s platným TLS certifikátem, chráněny silným heslem a pokud to služba umožňuje, tak také dvoufázovým ověřením. Poskytovatel e-mailových služeb podporuje šifrování přijatých i odeslaných e-mailů. Počítač a mobilní telefon jsou chráněny šifrováním úložiště se silným heslem a u zapnutého zařízení případně také biometrickým ověřením. Samozřejmostí je využívání antivirového softwaru a pravidelné aktualizace systému včetně nainstalovaných aplikací.

VI. Práva klienta

Máte právo požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje budou zpracovávány, může Vás provozovatel na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud provozovatel nezískal osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré dostupné informace o tom, odkud provozovatel Vaše osobní informace získal. První výpis je poskytován zdarma do 30 dní, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás bude provozovatel včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás provozovatel eviduje, bude nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby má provozovatel právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytne osobní údaje, které jsou zpracovávány k Vaší osobě. Při opakovaných a zjevně neopodstatněných žádostech Vám může být účtován přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.

Dále máte právo na výmaz, opravu či doplnění osobních údajů, právo na omezení či odmítnutí zpracování, právo vznést námitku, právo na přenositelnost údajů, právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů a další práva stanovená předpisem či nařízením EU či jiným zákonem České republiky. Tyto práva můžete uplatnit na e-mailové adrese provozovatele. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory ukládané do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě webových stránek. Napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Cookies mohou mít také význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies informace, které o návštěvníkovi zjistí a tak postupně zjišťovat jeho konkrétní zájmy.

Cookies jsou umístěné buď přímo na stránkách – cookie první strany (first party cookie) anebo pomocí scriptu z jiné domény – cookie třetí strany (third party cookie). Jejich platnost vyprší po zavření prohlížeče – krátkodobé (session cookie) anebo po dlouhé době – dlouhodobé (persistent cookie). Vždy je však můžete odstranit ručně v nastavení Vašeho webového prohlížeče.

Podle účelu existují cookies:

  • Technické – zajišťují funkčnost webu (uchování přihlášení, zapamatování Vaší volby apod.)
  • Statistické – slouží pro měření návštěvnosti
  • Remarketingové – slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již webové stránky navštívili
  • Konverzní – slouží k vyhodnocování úspěšnosti kampaní

Jaké cookies jsou používány?

Žádné.

Úprava využívání cookies

Vymazání – již uložené cookies můžete kdykoliv vymazat v nastavení svého prohlížeče.

Blokování – v nastavení svého prohlížeče můžete povolit blokování souborů cookie třetích stran, což doporučuji. Další možností je úplné zablokování cookies. V tomto případě ale může být funkcionalita některých webových stránek omezena.

V případě nejoblíbenějších webových prohlížečů najdete podrobné informace o nastavení souborů cookie a jejich mazání uživatelem v části nápovědy webového prohlížeče.

Chcete-li zablokovat odesílání statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do každého Vašeho prohlížeče na každém zařízení, které používáte, a anonymní statistiky se do Google Analytics nebudou odesílat ze žádného z webů, který navštívíte.

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.